Europese landen afwachtend

PARIJS, LONDEN, BERN, BRUSSEL, 8 febr. - In de meeste Westeuropese hoofsteden is afwachtend gereageerd op het Westduitse besluit om snel tot een monetaire unie te komen met de DDR. De Fransen scharen zich achter de aanvankelijke terughoudendheid van de president van de Bundesbank Karl Otto Pohl. 'De eenwording is onvermijdelijk', zei de Franse minister Beregevoy gisteren, 'maar het tempo ligt te hoog. Ik meen dat een monetaire unie tussen de twee Duitslanden wat al te vroeg aan de orde wordt gesteld. ' Beregovoy zei behoefte te hebben aan overleg met zijn EG-collega's. De Fransen willen in het algemeen het proces van eenwording tussen de twee Duitslanden afremmen. Zij willen tijd en rust winnen om zeker te stellen dat het nieuw Duitsland verankerd blijft in de EG en de NAVO. In het zicht van de onzekerheden die een monetaire unie tussen Oost- en West-Duitsland met zich brengt, daalde de index van de aandelenprijzen op de Parijse beurs met 1,1 procent.

In Londen is de reactie afwachtend. Het ministerie van financien onthoudt zich 'in dit stadium' van commentaar. De Bank of England zegt formeel dat het interne beleid van de Duitse regering haar niet aangaat, maar verwijst wel naar eerdere uitspraken van haar directeur, Robert Leigh Pemberton, die gewaarschuwd heeft tegen te hard van stapel lopen bij het streven naar monetaire eenheid. In bankierskringen wordt erop gewezen dat een te verwachten stijging van de bankrente in Duitsland complicaties met zich meebrengt voor de financieel-economische politiek van John Major, de Engelse minister van financien. Gevreesd wordt dat beleggers aan de D-Mark de voorkeur zullen gaan geven boven het pond, hetgeen de Britse regering voor het blok zet. Laat ze waardedaling van het pond toe, dan komt haar gevecht tegen de inflatie in gevaar. Blijft ze inflatiebestrijding als haar prioriteit zien, dan rest haar niet anders dan de voor zakenleven en huizenbezitters verlammende bankrente van 15 porcent veel langer hoog te houden, dan ze ook uit electoraal oogpunt eigenlijk zou willen. De Zwitsers vrezen dat een Duitse monetaire unie de Zwitserse frank, geplaagd door een gestage koersval, nog verder onder druk zal zetten. De unie zou de toenemende bedreiging van de frank door een Europese monetaire unie nog verder versterken, temeer daar steeds meer lidstaten van de afbrokkelende Europese Vrijhandels Associatie, waar Zwitserland de stuwende kracht achter is, monetaire aansluiting zoeken bij de EMS. De Europese Commissie is 'geprikkeld' door het besluit van de Westduitse regering. Gisteren hebben de 17 EG-commissarissen op hun wekelijkse vergadering bondskanselier Kohls initiatief uitvoerig besproken. Er is een speciale Duitsland-groep gevormd die vandaag de besprekingen zou voortzetten. 'We zijn op alle eventualiteiten voorbereid', zei een woordvoerder, 'tenslotte is West-Duitsland de machtigste economie in de Gemeenschap en de D-mark het anker van het Europese monetaire stelsel.'