Eis Indianen: opheldering verdwijningen

PARAMARIBO, 8 febr. - Een dertigtal vrouwen uit een Indiaans dorp bivakkeert sinds gisteren met kinderen tegenover de Nationale Assemblee in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. De vrouwen hebben gezworen daar te zullen blijven tot ze zekerheid hebben over het lot van hun mannen en zonen die al twee weken verdwenen zijn, volgens hun zeggen. Volgens de vrouwen heeft het leger zich gemengd in de strijd onder de indianen en hun mannen en zonen gedood.

De vrouwen zijn maandag bij Assemblee-voorzitter Lachmon geweest die hen beloofd heeft een onderzoek in te stellen. Gisteren deelde Lachmon hen mee dat vijf van de vermisten in de cel van de militaire politie zitten op verdenking van een aanslag op de politiepost Zanderij. De vrouwen zeggen te hebben vernomen dat gistermorgen twee indianen in bewusteloze toestand bij de politie zijn binnengebracht. Zij verlangen opheldering over deze geruchten. Toen de Assemblee gistermiddag vergaderde over het meerjarenontwikkelingsplan hielden de vrouwen aan de overkant van het parlementsgebouw een rumoerige betoging. In de fietsenstalling van het aangrenzende ministerie van binnenlandse zaken hebben zij hangmatten gebonden om de nacht door te brengen.