Drie bewegingen in DDR vormen verkiezingspact

BONN, 8 febr. - In de DDR hebben drie politieke groeperingen ter linker zijde, Neues Forum, Demokratie Jetzt en de Initiatieve fur Frieden und Menschenrechte, zich aaneengesloten in 'Bundnis '90'. Ze hebben besloten onder die naam met een programma deel te nemen aan de verkiezingen van 18 maart. De vorming van de nieuwe coalitie volgt op de recente vorming van de Alliantie voor Duitsland, een door de Westduitse CDU gesteund burgerlijk-christelijk verkiezingsverbond. De nieuwe combinatie, die bestaat uit groeperingen die geen partij willen worden, komt waarschijnlijk iets links van de Ost-SPD te staan, die thans de grootste nieuwe partij in de DDR is. De aanhangers van de samenstellende groeperingen van Bundnis '90 hebben vorig najaar een belangrijke rol gespeeld bij het vreedzame verzet en de demonstraties tegen het SED-regime. Zij zijn, anders dan de SPD en de Alliantie voor Duitsland, geen voorstanders van (snelle) vereniging van de beide Duitslanden.

In elk geval willen zij de DDR zoveel mogelijk zelfstandig bewaard zien. Als er nu in de DDR verkiezingen zouden worden gehouden, zou de Oostduitse SPD met 54 procent van de stemmen een ruime absolute meerderheid krijgen. Dat blijkt uit een enquete die een Leipzigs onderzoekbureau (het Zentralinstitut fur Jugendforschung) heeft gehouden onder een representatieve groep van duizend DDR-burgers. De enquete kon nog geen rekening houden met de vorming, afgelopen maandag, van de burgerlijk-christelijke Alliantie voor Duitsland, waarvan de Ost-CDU, Demokratischer Aufbruch en de Oostduitse Sociale Unie (DSU) deel uitmaken. Uit de enquete, die zeven weken voor de eerste vrije parlementsverkiezingen in de DDR (18 maart) werd gehouden, blijkt dat de SPD zeer ver voorligt op andere Oostduitse partijen. Geen van die partijen zou zelfs maar een kwart van de SPD-score halen. Bij een opkomstpercentage van tachtig zou de communistische PDS op twaalf procent, de Ost-CDU op elf en Neues Forum op drie procent uitkomen. Alle andere (nieuwe) partijen zouden het met veel minder moeten doen. Voor Duitse eenheid sprak 76 procent van de Oostduitse ondervraagden zich uit. In november was dat percentage nog 48. Opvallend was dat het aantal mensen dat zegt zeker in de DDR te willen blijven wonen aanzienlijk is gedaald. In november zei 84 procent in het land te zullen blijven, nu nog 62.

    • J. M. Bik