Cultuurbehoud krijgt prioriteit op gegroting ministerie van WVC

DEN HAAG, 8 febr. - Het extra bedrag dat het kabinet voor cultuur heeft uitgetrokken, moet grotendeels ten goede komen aan cultuurbehoud.

Dit schrijft minister d'Ancona (WVC) in een brief aan de Tweede Kamer. In musea en archieven bestaan volgens de minister zorgwekkende achterstanden op het gebied van conservering, restauratie en documentatie die nu met spoed moeten worden ingelopen. Van het bedrag waarmee de kunstbegroting structureel wordt verhoogd - in vijf jaar oplopend tot 40 miljoen gulden per jaar - wordt de komende drie jaar tussen de zestig en tachtig procent besteed aan cultuurbehoud. Daar bovenop komt nog een bedrag van vijf miljoen gulden per jaar aan cultuurbehoud ten goede, dat afkomstig is uit het Nationaal Milieuplan (NMP). Met deze middelen wil de minister schade herstellen die de 'verzuring' toebrengt aan gebouwen, ornamenten, glas-in-lood en documenten in archieven en musea.

Volgens de minister zullen niet alleen rijksmusea en andere rijksdiensten profiteren van de maatregelen, maar ook andere musea. In haar brief kondigt minister d'Ancona ook een verhoging aan van de aankoopbudgetten van musea, in eerste instantie van drie miljoen gulden per jaar. De huidige budgetten zouden door de scherp gestegen prijzen 'nog slechts een symbolische betekenis' hebben, waardoor Nederlandse musea 'de aansluiting met de internationale markt' dreigen te verliezen. Pag.6: Erfgoed