Chase Manhattan Bank met nieuwe firma in Amsterdam

AMSTERDAM, 8 febr. - De op een na grootste bank van de Verenigde Staten, de Chase Manhattan Bank, maakt van haar vertegenwoordiging in Amsterdam een aparte dochteronderneming. De nieuwe dochter, Chase Bank, wil lid worden van de Amsterdamse beurs. Chase Bank komt in de plaats van het kantoor dat Chase Manhattan in 1987 in Nederland vestigde, ter vervanging van de zojuist door haar aan Credit Lyonnais verkochte Nederlandse Crediet Bank. De NCB werd verkocht omdat zij door haar 'publiekskarakter' niet meer paste in de strategie van Chase. De bank wil in Nederland vooral een rol spelen in het zakelijke verkeer, waarbij vooral nadruk moet liggen op bemiddeling bij bedrijfsovernemingen en op de onderhandse markt.

Het beoogde beurslidmaatschap van Chase Bank zal voorlopig zeker niet leiden tot een actieve rol op de openbare kapitaalmarkt. Het geplaatste kapitaal van Chase bedraagt f 7,5 miljoen. De bank schat dat het balanstotaal eind dit jaar rond de f 17,5 miljoen zal liggen. In de Verenigde Staten heeft Chase Manhattan volgens topman W. B. Butcher weinig overnemingsplannen. Verwijzend naar noodlijdende banken in New England zegt hij 'weinig trek te hebben in het overnemen van de problemen van anderen'.

Chase meent in Europa goed te zijn vertegenwoordigd. Afgezien van 'Andorra en Liechtenstein' is de bank overal in West-Europa aanwezig.

Toch zijn er plannen voor uitbreiding in met name Spanje en Portugal. In Oost-Europa wordt per land bezien wat de mogelijkheden zijn.