Braks ziet geen perspectief meer voor graanboeren'

DEN HAAG, 8 febr. - Voor boeren die zich uitsluitend met de verbouw van granen bezighouden, bestaat in Nederland geen enkel perspectief meer. Dat zei minister Braks (landbouw) vanmorgen in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van zijn departement. Nederland telt nu zo'n driehonderd gespecialiseerde graanbedrijven. Braks liet blijken dat daarvoor in de toekomst geen plaats meer is. Volgens hem zal de situatie van de Nederlandse graanboeren die thans in grote zorgen verkeren over de wereldgraanprijs en worden geconfronteerd met verlaging van de Europese graanprijs in Brussel, mogelijk nog problematischer worden door afschaffing van de handelsbeperkingen met Oost-Europa. Als de graanboeren daar veel efficienter zouden gaan werken, kunnen zij volgens Braks zeer veel gaan produceren en de Europese en Amerikaanse graansector bedreigen. Tot nu toe wordt veel graan naar Oost-Europa geexporteerd omdat in de EG en de VS een overproduktie aan graan is en de Oosteuropese landbouw onvoldoende in de behoeften van de bevolking kan voorzien.