Belastingdienst gaat al uit van hoger huurwaardeforfait

DEN HAAG, 8 febr. - De ongeveer 800.000 belastingplichtigen die voor dit jaar een schattingsformulier invullen over hun inkomen, moeten daarop een hoger huurwaardeforfait invullen. De Belastingdienst gaat er van uit dat het huurwaardeforfait stijgt van 1,8 naar 2,3 procent, hoewel deze omstreden maatregel nog niet door de Eerste Kamer is aanvaard.

De Tweede Kamerleden De Grave en De Korte (VVD) hebben over deze voortvarendheid van de Belastingdienst schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Van Amelsvoort (financien). In het schattingsformulier is aangegeven dat het huurwaardeforfait dit jaar 70 procent hoger zal zijn dan in 1989. Het huurwaardeforfait ging per 1 januari omhoog van 1,3 tot 1,8 procent.

Bij de Eerste Kamer ligt het voorstel het forfait verder te verhogen tot 2,3 procent met een gelijktijdige verlaging van de overdrachtsbelasting die moet worden betaald bij de verkoop van een huis. Volgens De Grave is de handelwijze van de Belastingdienst 'niet zuiver'.

Indien de Eerste Kamer volgende week niet akkoord gaat met de verhoging van het huurwaardeforfait, kunnen belastingplichtigen met een eigen huis een te hoge voorlopige aanslag krijgen. Later is weliswaar teruggave mogelijk via een zogenoemd T- biljet, maar hierbij geldt een teruggave-drempel van 350 gulden.