Anschluss heeft een prijs

HET KAPITALISME betaalt de kosten van de sanering van het communisme. Nu de Westduitse regering gisteren besloten heeft om in versneld tempo een monetaire eenheid met de DDR na te streven, wordt de rekening voor de ineenstorting van het Oosteuropese communisme aan de Westeuropese landen gepresenteerd. Het kapitalistische prijskaartje dat hangt aan de omschakeling van een planeconomie naar een markteconomie heet vrees voor inflatie en stijgende rente. De financiele markten in Frankfurt en Amsterdam gaven gisteren blijk van deze angst: de koersen daalden scherp uit vrees dat de monetaire eenwording van de twee Duitse staten zal leiden tot rentestijgingen. Bondskanselier Kohl heeft een groter gewicht toegekend aan politieke overwegingen dan aan monetaire bedenkingen. Politiek gezien ligt een snelle vervanging van de Ostmark door de D-mark voor de hand: het geeft een signaal dat West-Duitsland een economische ineenstorting van de DDR wil proberen te voorkomen en de Oostduitse economie wil stutten met een harde munt. De Oostduitsers, die nog steeds bij duizenden per dag naar het Westen komen, moeten hierdoor worden aangespoord om in hun land te blijven. In die zin heeft het besluit om de D-mark zo snel mogelijk tot betaalmiddel in de beide Duitse staten te maken vooral een psychologische betekenis. AAN DE monetaire kant bestaan grote bezwaren tegen een overhaaste geldunie tussen de DDR en de Bondsrepubliek. De centrale banken, in West-Duitsland en elders in Europa, zien het gevaar dat de waardeloze Ostmark de harde D-mark zal infecteren. De verborgen Oostduitse inflatie, die tot uiting komt in de enorme hoeveelheid geld waarvoor geen goederen te koop zijn, moet niet overslaan naar de Bondsrepubliek.

De overige EG-landen moeten West-Duitsland daarom te hulp schieten bij het tot stand brengen van de onvermijdelijke monetaire eenwording van de twee Duitse staten. Naast de oprichting van de Europese bank voor wederopbouw van Oost-Europa - die projecten gaat financieren - kan de EG overwegen een eigen monetair fonds op te richten ter ondersteuning van de geldhervormingen in Oost-Europa. Er is al een dergelijk fonds opgezet met geld van het IMF en van Japan ter ondersteuning van de Poolse geldsanering. Juist nu de EG zelf streeft naar een monetaire unie biedt een dergelijk Europees monetair fonds perspectief. AANGEZIEN DE beslissingen die in West-Duitsland worden genomen over de monetaire Anschluss van de DDR repercussies hebben voor de rentestand en de wisselkoersen van alle andere Europese landen, moeten de overige Europese centrale banken hierbij worden betrokken. De Nederlandsche Bank speelt daarbij ook een rol, niet in de laatste plaats omdat ons monetaire beleid zo nauw is afgestemd op dat van de Bundesbank.