Sociale vernieuwing werkt goed als term

DEN HAAG, 7 febr. - In de ministeriele commissie zijn ze er nog niet uit, maar het partijbestuur van de PvdA heeft besloten niet te wachten op de officiele definitie van de regering van het begrip 'sociale vernieuwing'. Wat het credo van het nieuwe kabinet inhoudt, de PvdA-top weet het ook niet. Niettemin roept de partijleiding een meldpunt 'sociale vernieuwing' in het leven. Iedereen die ervaring heeft met sociale vernieuwing wordt uitgenodigd te bellen, zodat het partijbestuur in kaart kan brengen wat die twee woorden nu eigenlijk inhouden. Het centrale meldpunt op het partijbureau in Amsterdam is onderdeel van het eigen vernieuwingsproces binnen de PvdA. Dat hapert. Volgens partijvoorzitter Sint is het doorbreken van de traditionele partijcultuur teveel aan de top blijven steken. Het is niet de eerste keer dat de partijtop de eigen gelederen kritiseert. Al jaren wordt er in de PvdA gediscussieerd over de interne partijcultuur. De andere wind moet nu ook door de rest van de partij gaan waaien.

Daarom wil het partijbestuur met twee concrete projecten beginnen die de gewone leden alle gelegenheid moeten bieden te doen wat het vernieuwingsrapport twee jaar geleden adviseerde: contact leggen met maatschappelijke organisaties. Wat onder sociale vernieuwing moet worden verstaan, is volgens Sint niet zo belangrijk. 'Misschien is sociale vernieuwing niet veel anders dan het doorbreken van ongelijke verhoudingen in inkomen, kennis, macht en arbeid', greep de partijvoorzitter terug naar de PvdA-doelstellingen uit de jaren zeventig. Sint vindt sociale vernieuwing 'als aanduiding in ieder geval goed werken'. 'Het maakt duidelijk dat er na het herstelbeleid van de afgelopen jaren weer aandacht is voor sociale en culturele zaken.'