Ricoh Japan mag toch in W-Europa assembleren, zegt Brussel

ROTTERDAM, 7 febr. - De Europese Commissie heeft gisteren een einde gemaakt aan een slepende anti-dumping procedure tegen het Japanse bedrijf Ricoh, een van 's werelds grootste producenten van kopieerapparaten. Tegelijkertijd maakte Ricoh gisteren de bouw bekend van een nieuwe fabriek in Frankrijk. De beide aankondigingen, die formeel los van elkaar staan, geven aan dat Europese overheid en Japanse industrie de lopende handelsconflicten niet op de spits willen drijven. Japanse bedrijven investeren in toenemende mate in Europa om te voorkomen dat ze van de Europese markt worden afgesneden als de Commissie in Brussel verdergaande maatregelen tegen de Japanse export neemt. De Europese Commissie heeft een aantal Japanse fabrikanten van kopieermachines drie jaar geleden schuldig verklaard aan dumping, het verkopen van hun produkten in Europa tegen een prijs die lager lag dan op de thuismarkt. Als straf moesten ze daarom over alle vanuit Japan geimporteerde kopieerapparaten 20 procent extra invoerbelasting betalen. Ricoh probeerde die maatregel destijds te omzeilen door de kopieerapaarten voor de Europese markt voortaan te importeren vanuit de Verenigde Staten, waar het concern ook een vestiging in heeft. Maar de Europese Commissie besliste dat ook die apparaten onder de strafheffing vielen.

Volgens de Commissie waren de machines namelijk niet van Amerikaanse maar van Japanse makelij, omdat ze voor het overgrote deel uit Japanse onderdelen bestonden. Daarop ging Ricoh ertoe over de kopieerapparaten voor de Europese markt te assembleren in Frankrijk. Onmiddellijk begon de Commissie een onderzoek om vast te stellen of ook dat niet weer een noodgreep was om de anti-dumping heffing te omzeilen. Gisteren liet de Commissie weten dat er in de Franse fabriek inderdaad sprake is van volwaardige produktie. Minder dan 60 procent van de onderdelen is uit Japan afkomstig. Volgens de Europese regelgeving kunnen die kopieerapparaten als 'made in Europe' worden beschouwd. Ricoh gaat in Frankrijk nu ook een fabriek neerzetten voor de produktie van thermisch papier, nodig voor faxapparaten en prijsaanduidingssystemen. Daarmee is in eerste instantie een investering gemoeid van ruim 100 miljoen gulden. Ricoh heeft nadrukkelijk verzekerd dat de belangrijkste produktie-apparatuur in Europa gekocht zal worden. Tot dusverre betrok Ricoh het thermisch papier voor het overgrote deel uit Japan.