Plan voor preventie zelfmoord jongeren

UTRECHT, 7 febr. - Het RIAGG in Drenthe heeft een programma ontwikkeld om zelfmoord onder jongeren te voorkomen. Het voorziet in preventie en begeleiding van 'psychosociale problemen' bij jongeren van 12 tot 18 jaar en in een cursus leerlingbegeleiding voor docenten. De Regionale Instelling voor Ambulante Gezondheidszorg (RIAGG) begon in 1985 met het preventieproject nadat drie leerlingen van het Nassaucollege in Assen kort na elkaar zelfmoord hadden gepleegd.