Opnieuw problemen bij financiering van stormvloedkering

DEN HAAG, 7 febr. - Met de financiering van de toekomstige stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg zijn opnieuw problemen gerezen. Minister Maij-Weggen (waterstaat) heeft nieuwe berekeningen naar de Tweede Kamer gestuurd, waaruit blijkt dat zij de rivierdijkversterkingen elders in het land verder wil uitstellen en bovendien geld wil gebruiken dat voor de verbetering van de Zuid-Willemsvaart was bestemd. Dat stuitte vanochtend op verzet in de Tweede Kamer, die ook met de vorige minister, Smit-Kroes, herhaaldelijk over de financiering van de stormvloedkering overhoop heeft gelegen. De fracties van CDA, PvdA, VVD, D66 en SGP lieten zich negatief over het voorstel van Maij-Weggen uit. Het programma voor rivierdijkversterking - als onderdeel van de Deltawerken - zou oorspronkelijk in 1998 voltooid zijn. Het is al eerder vertraagd en nu wordt zelfs 2004 als einddatum genoemd, waarop 'Overijssel en Gelderland mogelijk op veiligheid kunnen rekenen', zo merkte het Kamerlid Blaauw (VVD) afkeurend op. De verdere vertraging van de dijkverzwaring levert de minister 267 miljoen op voor de stormvloedkering, terwijl uitstel van de verbetering van de Zuid-Willemsvaart 110 miljoen binnenbrengt. Tegen dat laatste maakten de Kamerleden ook bezwaar, omdat het mobiliteitsbeleid er juist op gericht is de vaarwegen in Nederland te verbeteren en meer te gebruiken. Maij-Weggen overweegt nu de bezuiniging op de vaarwegen meer over andere kanalen te spreiden en bekijkt de mogelijkheid om op de rijksbijdrage aan waterkeringen te bezuinigen. De waterschappen zouden dan zelf daarvoor meer op tafel moeten leggen. Dat stuit, lieten Kamerlid Eversdijk en Blaauw alvast weten, in elk geval op bezwaar bij CDA en VVD. De minister is verder van plan de problematiek in het kabinet aan de orde te stellen, wanneer daar over de financiele mee- en tegenvallers van dit jaar wordt gesproken.