Onderzoek: Sterke groei alternatieve landbouw

DEN HAAG, 7 febr. - De toepassing van alternatieve land- en tuinbouwmethoden breidt zich zeer sterk uit. Werd in 1985 slechts 500 hectare landbouwgrond bebouwd met minimaal gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, nu betreft het meer dan 35.000 hectare. Dat blijkt uit nog niet gepubliceerd onderzoek dat het Landbouw-economisch instituut (LEI) in Den Haag heeft uitgevoerd voor het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij naar produktie, handel en afzet van alternatieve landbouwprodukten.

Volgens een van de onderzoekers vertoont de alternatieve landbouw enorme groei en zou hij een gunstig toekomstperspectief kunnen bieden. In de alternatieve sector gaat het in de eerste plaats om niet-traditionele melkveehouderij. Gemeten in het beslag dat op landbouwgrond wordt gedaan komt de alternatieve akkerbouw op de tweede en de groente- en fruitteelt op de derde plaats.

Binnen de alternatieve sector bestaan twee belangrijke richtingen.

De biologisch-dynamisch landbouw met 217 bedrijven (totaal 32.000 hectare) en de ecologische landbouw met 161 bedrijven (totaal 3000 hectare). De ecologische landbouw gaat niet uit van een filosofisch concept, zoals de biologisch-dynamische, maar is primair ontstaan als reactie op de dikwijls milieu-onvriendelijke manier waarop in de gangbare landbouw wordt gewerkt. Groot probleem voor de alternatieve sector is de afzet van produkten buiten de eigen regio. De antroposofische land- en tuinbouwers zijn aangesloten bij de Vereniging voor Biologisch-dynamische landbouw, die in 1937 werd opgericht, de ecologische agrariers bij de Nederlandse vereniging voor de ecologische landbouw (NVEL) in Zwolle. Beide verenigingen zijn vertegenwoordigd in het Biologisch overlegplatform waarin ook de Alternatieve consumentenbond, de Stichting Kleine aarde (Boxtel) en het Centrum voor energiebesparing zijn opgenomen. Het platform had tot eind 1989 een eigen secretariaat in Wageningen dat echter na stopzetting van subsidies van de overheid moest worden gesloten.

    • Frits Groeneveld