Lota volgt Kamer naar Zuid-Afrika

DEN HAAG, 7 febr. - De LOTA (Lagere Overheden Tegen Apartheid) wil in navolging van de Tweede Kamer een delegatie naar Zuid-Afrika sturen.

Doel is te onderzoeken welke bijdrage de bij LOTA aangesloten gemeenten en provincies daar kunnen leveren aan de democratisering. Dit maakte het dagelijks bestuur van de vereniging gisteren bekend.

Volgens LOTA-secretaris J. Huurman kunnen de 'nieuwe plaatselijke machtsstructuren die straks in Zuid-Afrika gaan ontstaan' ondersteuning en scholing gebruiken van Nederlandse lokale bestuurders. Het dagelijks bestuur van LOTA zal het voorstel op 30 maart ter sprake brengen in de vergadering van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur van LOTA benadrukt dat er ondanks de recente toezeggingen van president De Klerk vooralsnog geen reden is om de druk op Zuid-Afrika te verminderen.