Kamer bepleit ruimere subsidie premiewoning

DEN HAAG, 7 febr. - Voor kopers van premiewoningen moet er volgens de Tweede Kamer een ruimere subsidie komen nu de rente is gestegen.

Kamerleden van VVD, PvdA en D66 pleitten gisteravond voor een systeem waarbij de subsidie voor premiekoopwoningen omhoog gaat als de rente is gestegen en wordt verminderd als de rente is gedaald. Het Kamerlid De Korte (VVD) wees erop dat bij het huidige subsidiesysteem wordt uitgegaan van een hypotheekrente van 7 a 7,5 procent, terwijl de rente inmiddels 9 procent bedraagt. Het gevolg is dat kopers van premiekoopwoningen over eigen geld moeten beschikken om een hypotheek te kunnen krijgen, een bedrag dat soms kan oplopen tot 18.000 gulden. CDA-woordvoerder Koetje drong aan op een duidelijk standpunt van staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting), nu door de stijgende rente en de inkomenseisen die aan kopers worden gesteld de inkomensgroepen waarvoor de premiekoopwoningen zijn bedoeld, buiten de boot dreigen te vallen. De Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers en de Vereniging Eigen Huis hebben de laatste tijd herhaalde malen gewezen op de terugval in de bouw en verkoop van premiekoopwoningen, iets dat Heerma tot nu toe heeft ontkend.

PvdA en CDA drongen er gisteravond bovendien op aan minder strenge financiele eisen te stellen aan woningbouwverenigingen die premiehuurwoningen willen bouwen. De staatssecretaris zal later deze week bij de verdere behandeling van de begroting van volkshuisvesting in de Kamer antwoorden. Het Kamerlid De Pree (PvdA) nam gisteravond alvast een voorschot op de eventuele invoering van huurbelasting voor 'te goedkoop' wonende huurders. Heerma, geen voorstander van huurbelasting, heeft een onderzoek toegezegd naar dit, volgens VVD'er De Korte 'onuitroeibare, socialistische stokpaard'.

De Pree meent dat de belasting zou kunnen worden gebruikt voor meer individuele huursubsidie, het achterwege laten van huurverhoging bij groot onderhoud en voor de stadsvernieuwing. Eventuele invoering van huurbelasting kan rekenen op de steun van D66, aldus het Kamerlid Versnel-Schmitz. Hoewel zij zich zorgen maakten over overschrijdingen bij de individuele huursubsidie, drongen PvdA en CDA er gisteravond toch op aan de mogelijkheden hiervoor te verruimen. De huurgrens van 700 gulden - daarboven wordt geen subsidie gegeven - zou volgens Koetje moeten worden 'ontdooid'.

De Pree deed de suggestie de grens jaarlijks te laten meestijgen met de algemene huurverhoging.