'Joegoslavie krijgt meerpartijensysteem

BELGRADO, 7 febr. - De Joegoslavische leiding is voor de invoering van een meerpartijensysteem en een formele afschaffing van de leidende rol van de communistische partij. Ze heeft een ontwerp-grondwet opgesteld waarin die democratiseringsmaatregelen zijn opgenomen. Volgens Stipe Suvar, lid van het collectieve staatspresidium, bevat de ontwerp-grondwet tevens 'een procedure' voor de afscheiding van deelrepublieken. Hij suggereerde dat een republiek de kwestie van afscheiding in een referendum aan de bevolking zal kunnen voorleggen. Een van de deelrepublieken, Slovenie, kende zichzelf vorig jaar tot woede van de meeste andere republieken het recht toe zich uit de Joegoslavische federatie los te maken. Het Joegoslavische parlement begint op 14 februari een debat over de nieuwe grondwet. Wanneer die er komt is geheel onduidelijk; niet alleen het federale parlement moet zich erover uitspreken, ook de parlementen van de zes republieken en de twee autonome provincies moeten dat doen. Men werkt in Belgrado nog aan amendementen op de bestaande grondwet: vorige week werd gedebatteerd over de herziening van grondwetsparagrafen die betrekking hebben op politieke vrijheden als de vrijheid van meningsuiting. Volgens Suvar zullen die debatten worden voortgezet; als de amendementen - naar wordt aangenomen nog voor de verkiezingen van april - worden aangenomen zullen ze volgens hem het beslissingsproces rondom de nieuwe grondwet alleen maar vergemakkelijken.