J. P. de Vries (40) is benoemd tot algemeen ...

J. P. de Vries (40) is benoemd tot algemeen directeur van het Humanistisch Verbond. Hij volgt H. Baas op die in 1988 om gezondheidsredenen moest stoppen. Met de benoeming van de nieuwe algemeen directeur komt een einde aan een periode waarin het bureau van het Humanistisch Verbond werd geleid door verscheidene personen. In ruim een jaar tijd heeft tweemaal een waarnemend directeur en een keer een interim-manager de leiding uitgeoefend. De laatste had de opdracht een oplossing te vinden voor de problemen tussen de verschillende afdelingen op het centraal bureau. De Vries treedt 1 april in dienst. Hij is hiervoor onder meer directeur geweest van het Coornherthuis, het humanistische militair vormingscentrum.