Gelderse Papiergroep

Gelderse Papiergroep heeft over 1989 een nettowinst behaald van circa f. 7 miljoen. Dit is ruim f. 4 miljoen minder dan de f. 11,1 miljoen over 1988. De kasstroom (winst plus afschrijvingen) daalde van f. 25,3 miljoen naar f. 23,5 miljoen. De netto-omzet is toegenomen van f. 292 miljoen naar f. 315 miljoen, zo heeft het bestuur bekendgemaakt. De belangrijkste oorzaak van het lagere resultaat is gelegen in de verkrapping van de brutomarge in de sector van de grafische en technische papieren. De grondstoffen stegen opnieuw in prijs, terwijl in de grafische sector de zwakkere markt verhoging van prijs en vergroting van volume onvoldoende toeliet. De sectoren veredelde papiersoorten en veiligheids- en kunstenaarspapieren behaalden een bevredigend resultaat. Tegen het eind van 1989 heeft zich een al eerder verwachte ontspanning op de cellulosemarkt aangediend. Deze ontwikkeling zal, samen met een te verwachten stijging in volume, tot herstel van marge leiden.