Ernstige Aids-epidemie in weeshuizen Roemenie

BOEKAREST, 7 febr. - Goed bedoelde, routinematige bloedtransfusies in weeshuizen hebben in Roemenie geleid tot een ernstige AIDS-epidemie onder jonge kinderen. Eerste series tests onder groepen kinderen in Boekarest en het westelijke deel van het land geven een besmettingspercentage te zien van 28,63 in wees- en ziekenhuizen.

De bloedtransfusies werden niet uit medische urgentie toegediend, maar als middel om kinderen eiwitten en andere groeistoffen toe te dienen die ze door de slechte voedselsituatie anders moesten ontberen. De Franse hulporganisatie Medicins du Monde (MDM) voert sinds eind december tests uit in samenwerking met de Roemeense viroloog Ion Patrascu. MDM spreekt van een 'absolute noodsituatie' die een grote inzet van mensen en middelen zal vergen. Niet alleen voor verder onderzoek, maar ook om wegwerpnaalden, medische handschoenen voor eenmalig gebruik en ander materiaal naar Roemenie te krijgen.

Zelfs in het Babes-ziekenhuis in de hoofdstad Boekarest, waar voor de omwenteling in december al tientallen AIDS-zieken in door de politie streng van de buitenwereld afgesloten kamers lagen te sterven, hebben de artsen nog steeds niet de beschikking over dergelijke wegwerpnaalden en handschoenen. Een plattelandsdokter vertelde al twee jaar te werken met dezelfde drie injectienaalden, zonder veel mogelijkheden tot sterilisatie omdat op het platteland de elektriciteitsvoorziening tot voor kort tot een uur per dag beperkt was. MDM onderwierp tot nu toe 1.025 kinderen aan een test, van wie er 367 besmet bleken. Van de 565 kinderen uit de weeshuizen bleken er 84 besmet, van de 460 kinderen in de ziekenhuizen 283. Van deze laatste groep heeft ongeveer 60 procent al de ziekte en is dus, klinisch gezien, stervende. De sterkste besmettingsgraad vond MDM in een weeshuis in Constanta, waar 221 van 495 kinderen besmet bleken. De cijfers hebben betrekking op kinderen onder de dertien jaar. De jongste drager van het virus is een maand oud. MDM verklaart de epidemie uit het feit dat bij de transfusies met het bloed van een donor wel tien tot vijftien kinderen werden geinjecteerd. Volgens de Franse AIDS-specialist Jacques Lebas van MDM is de Roemeense AIDS-epidemie enig in z'n soort.

Pag.5: Vervolg De Roemeense viroloog Ion Patrascu, die met MDM samenwerkt, vond vorig jaar voor het eerst AIDS bij een zesjarig meisje in Roemenie.

Hij nam het risico deze geheime test te rapporteren aan het ministerie van volksgezondheid, maar kreeg een afwerend antwoord. Ceausescu had zich in een toespraak laten ontvallen dat AIDS niet voorkwam in Roemenie, en bewijzen van het tegendeel waren niet welkom. De aanwezigheid van AIDS-zieken in een aantal ziekenhuizen gold als staatsgeheim. Onder de nieuwe regering is het officiele taboe rondom AIDS vervallen.

Bijzondere maatregelen zijn, voor zover bekend, van overheidswege nog niet getroffen. Ooggetuigen maakten melding van een kamer in het Babes-ziekenhuis, waar door plaatsgebrek vijf jonge AIDS-patienten in een bed moeten liggen, sommigen van hen stervende. Over de herkomst van de epidemie is niet veel bekend. Een aanwijzing voor het verloop van de ziekte zijn misschien de cijfers over hepatitis-B in het weeshuis nummer een in Boekarest, waar ongeveer 700 kinderen wonen. Hepatitis-B wordt op dezelfde manier overgebracht als de AIDS-besmetting. In weeshuis nummer een kende men in 1986 een geval van hepatitis-B, in 1987 23 en in 1988 51.

    • Raymond van den Boogaard