Eerste Noordse bankfusie

ROTTERDAM, 7 febr. - Voor het eerst heeft een Zweedse bank een bod uitgebracht op een Noorse bank. Het gaat om Svenska Handelsbanken die een vriendelijk bod van 212 miljoen Noorse kroon gedaan op de Oslo Handelsbank. Als de overneming lukt is ze de eerste tussen banken in twee Noordse landen. Tot nu toe fuseerden op grote schaal de banken in de afzonderlijke Noordse landen, vooruitlopend op de interne eenwording van de Europese Gemeenschap eind l992 die de banken noodzaakt hun krachten te bundelen. Eind vorig jaar wisselden tijdens de fusiegolf die Scancinavie overspoelde een groot aantal Zweedse, Noorse en Deense banken van eigenaar waarbij het ging om een totaal van (omgerekend) zo'n kwart biljoen gulden aan bankkapitaal. Zweden hief vorige maand zijn beperkingen op die buitenlandse beleggers verbood eigenaar te worden van Zweedse aandelen. Noorwegen deed dat drie jaar geleden al, maar louter voor de agglomeratie Oslo. Onder druk van '1992' zijn nu de rest aan Noorse beperkingen opgeheven.

Hoewel de Oslo Handelsbank een kleine Noorse bank is, kwam het bod toch als een verrassing. Het bod van Svenska Handelsbanken behelst een overneming van 100 procent.