Eastman Kodak

Het Amerikaanse fotografie- en farmacieconcern Eastman Kodak heeft in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar een verlies geleden van zestig miljoen dollar tegen een nettowinst van 312 miljoen dollar in dezelfde periode van 1988. Over geheel 1989 was er een winstdaling van 1,4 miljard dollar tot 529 miljoen dollar, zo heeft het concern bekendgemaakt. De verslechtering van de resultaten was vooral te wijten aan herstructureringskosten. Eastman Kodak had daarnaast te kampen met een stijging van de exploitatiekosten, hogere rentelasten en negatieve gevolgen van wisselkoersveranderingen. Zonder de herstructureringskosten zou er in het vierde kwartaal een exploitatiewinst zijn geweest van 595 miljoen dollar, tien procent minder dan in de laatste drie maanden van 1988. De nettowinst zou dan zijn uitgekomen op 262 miljoen dollar, wat zestien procent minder is dan het resultaat over het vierde kwartaal van 1988. De omzet groeide in het vierde kwartaal van 4,54 miljard dollar tot een recordbedrag van 4,89 miljard dollar. Over geheel 1989 ging de omzet omhoog van 17,0 miljard dollar tot 18,4 miljard dollar, eveneens een record.