Drs. A. J. van der Staay is tot voorzitter ...

Drs. A. J. van der Staay is tot voorzitter gekozen van het Intergouvernementeel Comite van het Wereld Decennium voor Culturele Ontwikkeling van de UNESCO, de organisatie van internationale samenwerking inzake opvoeding, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties. Van der Staay is lid van de Nationale UNESCO-commissie en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij volgt Guillermo Putzeys Alvarez uit Guatemala op. Diens termijn was afgelopen. Het voorzitterschap van het comite duurt twee jaar. De VN hebben in 1988 het Wereld Decennium voor Culturele

wikkeling uitgeroepen om internationaal extra aandacht te vestigen op de belangrijke rol van cultuur in de maatschappelijke ontwikkeling, aldus de nationale commissie.