CPN Amsterdam wil drie orthodoxe leden royeren

AMSTERDAM, 7 febr. - Het bestuur van de CPN in Amsterdam heeft de partijleiding verzocht drie leden te royeren omdat zij een plaats hebben aanvaard op de gemeentelijke kandidatenlijst van het Verbond van Communisten in Nederland (VCN). Volgens districtsvoorzitter K. Hoogkamp is het 'demonstratieve' optreden van de drie onaanvaardbaar. De CPN neemt samen met PPR, PSP, EVP en onafhankelijke kandidaten in de formatie Groen Links deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Onder de drie te royeren communisten is de oud-fractievoorzitter van de CPN in de gemeenteraad en voormalig wethouder R. Walraven.

Een tweede, mevrouw T. van de Drift, was vier jaar raadslid. De VCN-lijst, waarop zij respectievelijk nummer twee en drie zijn, wordt aangevoerd door oud-raadslid L. Meerten. Deze verliet de CPN vijf jaar geleden uit onvrede over de 'vernieuwing' van de partij. Het VCN vaart een meer orthodoxe koers dan de CPN. Het verbond feliciteerde de Oostduitse partijleider Honecker vlak voor zijn val nog met de veertigste verjaardag van de DDR. Het weekblad Manifest, waarvan Meertens hoofdredacteur is, waarschuwt regelmatig voor de Duitse eenwording en het daaruit voortvloeiende oorlogsgevaar. Walraven is indertijd niet meegegaan met het VCN, maar voert binnen de CPN oppositie. Als Walraven en Van de Drift uit de CPN worden gezet, bestaat de kans dat de laatste orthodoxe communisten in die partij hen vrijwillig zullen volgen.