Boze akkerbouwers plannen blokkade Schiphol

FIRDGUM, 7 febr. - Een landelijke actiegroep van boze akkerbouwers uit Groningen, Friesland en Zeeland heeft uitgewerkte plannen om eind volgende week het vliegverkeer op Schiphol voor enkele uren volledig stil te leggen. De akkerbouwers willen zo een betere prijs voor hun graan afdwingen. De afgelopen vijf jaar zijn als gevolg van het EG-prijsbeleid de prijzen voor graan met ruim 25 procent gedaald. Dat komt volgens de betrokken akkerbouwers neer op een teruggang in inkomen van zo'n duizend gulden per hectare. Volgende week wordt in Brussel beslist over een nieuwe prijsverlaging van nog eens drie procent. Actievoerder E. Vogels uit het Noordfriese Firdgum: 'De maat is vol. We hebben de afgelopen jaren gepraat zonder enig resultaat. Vorig jaar hebben we met trekkers het ministerie in Den Haag geblokkeerd en toen zijn er beloften gedaan die net zo makkelijk niet werden nagekomen.

Het is nu tijd voor echt harde actie. Het draaiboek voor een bezetting van Schiphol ligt klaar en we hebben ook de mensen om het uit te voeren.' Tijdens een bijeenkomst van de Friese maatschappij voor landbouw bleek 70 rpocent van de aanwezige akkerbouwers bereid aan de actie bij Schiphol deel te nemen. De manier waarop de boeren het vliegverkeer willen stilleggen willen ze niet toelichten. Deze week wordt in de Tweede Kamer de landbouwbegroting behandeld, maar Vogels verwacht weinig goeds voor de akkerbouwers. Volgende week maandag houden de Europese akkerbouwers, onder andere in Aken, grote demonstraties tegen het gevoerde EG-prijsbeleid.

    • Marien Abrahamse