Bij raadsverkiezingen meer allochtonen verkiesbaar

ROTTERDAM, 7 febr. - Meer allochtonen dan vier jaar geleden staan op een verkiesbare plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Volgens een inventarisatie van het Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCB) is de toename het grootst bij het CDA, dat nu twaalf mensen van buitenlandse herkomst op de kandidatenlijst heeft, tegen vier in 1986. Bij de Partij van de Arbeid waren allochtonen met ruim dertig kandidaten al relatief sterk vertegenwoordigd. Dat aantal is nu met tien toegenomen. Groen Links heeft volgens de gegevens van het NCB zeven allochtonen gekandideerd. Van D66 zijn geen gegevens bekend. De VVD houdt geen aantekening van het aantal allochtonen, maar kan op grond van ongunstige huidige prognoses de huidige raadsleden al geen verkiesbare plaats garanderen. In Almelo heeft het zittende VVD- raadslid van Turkse afkomst zich volgens het NCB niet herkiesbaar gesteld, omdat de politiek hem niet zo goed is bevallen. D. Carton van het NCB heeft de indruk dat allochtonen op de kandidatenlijsten nog altijd de functie van 'alibi-Ali' hebben. Van een bewuste keuze is meestal geen sprake en in enkele gemeenten zijn raadsleden van buitenlandse herkomst om onduidelijke redenen niet herkiesbaar gesteld. 'Vrouwen in de PvdA bijvoorbeeld kunnen rekenen op de steun van de Rooie Vrouwen, maar buitenlanders hebben geen sterke achterban. Aan ondersteuning en begeleiding van nieuwe raadsleden wordt weinig gedaan, maar dat geldt ook voor Nederlanders die nieuw in een gemeenteraad komen', aldus Carton.