Bestuurlijke problemen bij Feyenoord nog niet voorbij

ROTTERDAM, 7 febr. - Aan de bestuurlijke impasse bij Feyenoord komt maar geen einde. Gisteravond is het zeventallige amateurbestuur van de Sportclub Feyenoord opgestapt. Dit gebeurde onder druk van een groep verontruste leden, onder wie Coen Moulijn en oud-bestuurder Cor Veldhoen. Zij eisten van de leiding van de Sportclub dat op korte termijn een buitengewone algemene ledenvergadering zou worden gehouden, met als enig agendapunt de door een commissie onder leiding van Joop van der Reijden uitgevoerde herstructurering.

Het college wilde slechts een hoorzitting houden, met minder bevoegdheden. De initiatiefnemers hadden echter de statutair benodigde 175 stemmen voor een buitengewone ledenvergadering verzameld, waardoor aftreden het enige alternatief voor het amateurbestuur was. De verontruste leden wilden van het amateurbestuur uitleg over de aangekondigde lening van zes miljoen gulden op de Kuip, het erfgoed van de Sportclub. Ook riep de samenstelling van de overkoepelende Beheerstichting vragen op. Tegen de nieuwe voorzitter Andre van der Louw heeft niemand bezwaar, maar de twee andere leden, Joop van Rijswijk (nu ex-voorzitter van de Sportclub) en Bert van Dijk hadden weinig steun. Hun wordt kwalijk genomen dat zij na de hervorming waren aangebleven. Van Rijswijk heeft al gezegd uit de Beheerstichting te zullen stappen. Van der Louw is niet geschokt door de laatste ontwikkelingen. 'Iedere herstructurering gaat met krampen gepaard. Dit is, hoop ik, een van de laatste naweeen.'

Hij vindt niet dat Feyenoord door de laatste ontwikkelingen achter raakt op het herstructureringsschema. 'We liggen redelijk op tempo'.