Bestuur PvdA wil invloed op kandidatenlijst

DEN HAAG, 7 febr. - Partijvoorzitter Sint van de PvdA wil de manier waarop de sociaal-democraten kandidatenlijsten samenstellen veranderen. De voorzitter vindt dat het partijbestuur de mogelijkheid moet krijgen bij landelijke verkiezingen een aantal kandidaten rechtstreeks op gewestelijke lijsten te zetten. Tot nu toe bepalen de gewestelijke besturen van de PvdA zelf wie zij kandidaat stellen. Sint zei dit gisteren in Den Haag op een persconferentie over de resultaten van het vernieuwingsproces binnen de PvdA. Twee jaar geleden verscheen het strategierapport Bewogen Beweging, waarin een aantal aanbevelingen werd gedaan om de 'naar binnen gerichte partijcultuur' te veranderen. Een van die aanbevelingen was het kandidaat stellen van capabele mensen die door traditionele eisen zoals het veelvuldig bijwonen van afdelingsvergaderen en het rondbrengen van partijfolders weinig kans maakten. In 1987 probeerde het partijbestuur de interne kandidaatstelling te wijzigen. Het partijbestuur wilde toen het recht krijgen maximaal een kandidaat op gewestelijke lijsten te zetten waar meer dan een kandidaat verkiesbaar is. Het partijbestuur zou daardoor de mogelijkheid hebben gekregen ongeveer vijftien mensen naar voren te schuiven. Het partijcongres weigerde echter het voorstel van het bestuur te bespreken. Sint wil de discussie nu opnieuw aanzwengelen. Haar eigen voorkeur gaat uit naar de 'mengvorm' tussen gewestelijke lijsten en bestuurskandidaten die twee jaar geleden is voorgesteld. De partijvoorzitter zei zich goed te realiseren dat een voorstel voor een andere kandidaatstelling opnieuw door het congres zal moeten worden besproken en goedgekeurd. Het veranderingproces waarvoor het rapport Bewogen Beweging de aanzet heeft gegeven, is volgens Sint te weinig doorgedrongen tot de basis. De contacten met maatschappelijke organisaties waarop het rapport aandrong, zijn volgens haar wel gelegd door de partijtop, maar veel minder door de lokale bestuurders en gewone leden.

Om de PvdA weer een aantrekkelijke partij te maken is het volgens haar belangrijk dat nu ook op lager niveau de partijcultuur verandert.

Sint denkt dat dit de beste manier is om nieuwe leden te krijgen. Hoewel het ledental weer licht stijgt, zet de partijtop vraagtekens bij het streefgetal van 120.000 leden in 1992.