Voorhoeve: sneller uitkering korten bij weigeren werk

HILLEGOM - De VVD vindt dat werklozen die werk weigeren, sneller een korting moeten krijgen op hun uitkering. VVD-fractievoorzitter Voorhoeve zei dit gisteren op een partijbijeenkomst in Hillegom, waar de VVD de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen begon. De VVD-leider wil dat werklozen die niet op een oproep van het arbeidsbureau reageren, meteen een sanctie krijgen opgelegd. Opheffing van de sanctie is alleen mogelijk als de werkloze een geldige reden heeft waarom hij niet reageerde op de oproep. Voorhoeve zei binnenkort voorstellen te zullen doen over een strenger sanctiebeleid. Hij knoopte met zijn opmerkingen aan bij de situatie in de bollenstreek rondom Hillegom, waar men moeilijk arbeidskrachten kan vinden voor het werk op de bollenvelden. In sommige gevallen moeten zij uit Engeland of Polen komen, terwijl in de directe omgeving de werkloosheid nog hoog is.

Volgens Voorhoeve zijn er te weinig prikkels voor werklozen om te gaan werken in de bollenindustrie. Hij vindt het onjuist dat weigering van werk in deze sector pas na enkele waarschuwingen tot korting op de uitkering leidt.