Voor bouwwerkgevers is atv 'principe-zaak'

WOERDEN, 6 febr. - De bouwwerkgevers beschouwen de eis van de vakbonden voor een 36-urige werkweek als een 'uiterst principiele zaak'. Verdergaande arbeidstijdverkorting kan alleen aan de orde zijn als de vakbonden willen meewerken aan flexibilisering van de roostervrije dagen. De ondernemingen dienen zelf deze atv-dagen zelf te kunnen indelen, aldus de werkgevers. 'De flexibilisering van de atv is voor ons een wezenlijk punt', aldus werkgeversonderhandelaar C. de Fouw. 'De vakbonden bleken niet bereid om daarover opheldering over te geven'.

De werkgevers denken volgende week de beraadslagingen met de achterban te kunnen afsluiten met een standpunt over de atv. De bouwondernemers hadden al voorafgaande aan het overleg van gisteravond te kennen gegeven meer tijd nodig te hebben voor interne beraadslagingen. De Fouw ontkende door hij door druk van leden was teruggekomen van een meer open benadering van de atv-eis. 'Dat is absoluut niet aan de orde'.

Het overleg in de bouwnijverheid was op 11 december geschorst nadat partijen geen overeenstemming konden bereiken over de introductie van een werkweek van gemiddeld 36 uur. De onafhankelijke voorzitter van het bouwberaad, J. C. J. Lammers, kwam na formeel en informeel overleg met een compromisvoorstel dat de invoering van de 36 uur op de wat langere termijn aan een flexibele vormgeving van de arbeidstijdverkorting koppelde. In Lammers' voorstel zou de 36-urige werkweek gedurende de looptijd van de tweejarige CAO worden geeffectueerd, maar niet eerder dan medio 1991. De vakbonden hekelden gisteravond de 'traineringstaktiek' van de werkgevers. 'We hebben alle onderhandelingsmogelijkheden benut. We kunnen niet afwachten wat de werkgevers nog op enig moment willen doen', aldus onderhandelaar R. de Vries van de Bouw- en Houtbond FNV. Ook voorzitter F. van der Meulen constateerde 'dat er geen enkel schot' meer in de onderhandelingen zat. De twee betrokken bondsbesturen hebben zich vanmorgen gezamenlijk op de situatie beraden. De Vervoersbonden van FNV en CNV zullen de werkgeversorganisaties in het wegvervoer NOB, PCB, KVO en FNK uitnodigen om de cao-onderhandelingen te hervatten. De bonden zien in de laatste voorstellen van de werkgevers voldoende aanleiding om weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Dat besluit is dit weekeinde genomen door de kaderleden van de Vervoersbond CNV en de vijftig actieleiders van de Vervoersbond FNV. De FNV-bond gaat wel door met de voorbereidingen van acties voor het geval de onderhandelingen opnieuw vastlopen. Volgende week zal in de sectorraad en in ledenvergaderingen worden besloten of het ook werkelijk zover zal komen.