Verzekeraars willen meer individueel risico inbraak

ROTTERDAM, 6 feb. - De Contact Commissie Brand, een adviesorgaan voor Nederlandse verzekeraars wil een premiesysteem dat meer rekening houdt met de individuele risico's bij een inboedelverzekering. Dat zegt commissievoorzitter F. W. Lodder. Lodder: 'Een eerste stap is de eind vorig jaar ingevoerde premiekorting van tien procent op de volledige inboedelverzekering als een huis volgens de zogeheten TBBS-normen electronisch is beveiligd'.

De commissie wil ook mogelijkheden van andere differentiaties bestuderen. Volgens Lodder volgt traditiegetrouw ongeveer 95 procent van de verzekeraars de adviezen van de commissie op. Lodder: 'De differentiatie is nu zeer grof met grote gebieden. Er zijn aanwijzingen dat het inbraakrisico in rijtjeshuizen een stuk hoger is dan in flats. Ook zijn er woonwijken die het risico verkleinen met eigen buurtwachten'.

Het huidige premiesysteem houdt met dergelijke omstandigheden geen rekening. Overigens verwacht Lodder dat jaren van onderzoek nodig zijn om het benodigde premiesysteem uit te werken. Het solidariteitsbeginsel moet volgens de commissie in zo'n systeem voortbestaan. Lodder: 'Als je iedereen de werkelijke risico's zou toerekenen, kunnen bepaalde groepen zich niet meer verzekeren. Dat moeten we voorkomen'.

Op het moment is de hoogste inboedelpremie in Nederland nog niet het dubbele van de laagste: 3,65 gulden voor elke verzekerde 1.000 gulden in de vier grote steden van regio C, tegenover 2,10 gulden in de goedkoopste regio A. De Contact Commissie Brand kondigde gisteren voor inboedelverzekeringen een iets gewijzigde regio-indeling aan waarin Nederland wordt verdeeld in vijf regio's in plaats van drie. Regio A is het goedkoopst en bevat een miljoen verzekerden. Het gaat om de provincie Zeeland en enkele Zuidhollandse provincies. Verder Noord- Nederland: de provincies Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Oost-Gelderland, de kop van Noord-Holland, Noordoost-polder en Texel.

Regio B bevat de rest van Nederland. Uitgezonderd zijn negentien grote steden die afhankelijk van het risico zijn ingedeeld in regio's C tot en met E. Volgens berekeningen van het Bureau Voorlichting Verzekering in Den Haag, zijn de premies in de negentien grote steden niet hoog genoeg om de schadelast te dekken. De schade is dan wel berekend als een gemiddelde over vijf jaar. Lodder: 'Met name de gemeentepolitie heeft ons bericht dat het aantal inbraken het afgelopen jaar in veel steden is afgenomen. Daarom hebben we een aantal voorstellen tot premieverhoging, die we augustus vorig jaar naar buiten brachten, gematigd. Dat zien we als een voorschot op de terugdringing van de criminaliteit'.

Het betekent dat de voorgestelde premieverhoging van ongeveer 12 procent voor de circa 200.000 verzekerden in de steden Leeuwarden, Groningen, Almelo, Hengelo, Enschede en Deventer niet doorgaat. Voor negen andere steden wordt een premieverhoging van 26 procent beperkt tot een verhoging van ongeveer 15 procent. Het betreft ongeveer 400.000 verzekerden in de steden Arnhem, Breda, Eindhoven, Heerlen, Kerkrade, Den Bosch, Tilburg, Nijmegen en Lelystad. De premieverlaging met 19 procent in regio A gaat gewoon door. Volgens Lodder heeft een aantal verzekerden de te hoge premie al betaald omdat de oude voorstellen zijn verwerkt in nieuwe inboedelverzekeringen die na 1 oktober vorig jaar zijn afgesloten. Lodder: 'Die premies zullen uiteraard met terugwerkende kracht worden aangepast'.