Tsjechoslowakije krijgt ook hulp van Nederland

DEN HAAG, 6 febr. - Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) wil ook Tsjechoslowakije laten delen in de 87 miljoen gulden die de Nederlandse regering eind vorig jaar voor hulp aan Oost-Europa beschikbaar heeft gesteld. Voor deze hulpverlening die deels wordt verleend in het kader van de Europese bank voor wederopbouw en ontwikkeling en voor het andere deel direct door Nederland wordt gegeven, kwamen tot nu toe alleen Hongarije en Polen in aanmerking. Of Tsjechoslowakije ook daadwerkelijk Nederlandse hulp krijgt zal Van den Broek niet zelfstandig beslissen maar laten afhangen van het internationale overleg van de 44 OESO-landen dat eind deze maand in Brussel wordt gevoerd. Volgens het ministerie van buitenlandse zaken wordt thans onderzocht welke hulp Tsjechoslowakije het best kan gebruiken.

Van Nederlandse kant bestaat voorkeur voor bedrijfsgerichte steun die ertoe bijdraagt dat in dit land een echte, op de markt gerichte economie tot ontwikkeling kan komen. Bij het ministerie van landbouw is al uitvoerig geinventariseerd welke hulp kan worden geboden. De directie verwerking en afzet agrarische produkten meent dat het vooral moet gaan om steun aan prive-landbouwbedrijven in de vorm van nieuw agrarisch uitgangsmateriaal zoals gewaszaden, stierensperma en fokvee als ook om trainingscursussen voor verbetering van de verwerking van landbouwprodukten. Voor alle Oosteuropese landen die om Westerse hulp vragen geldt dat zij die alleen krijgen als er voldoende stappen zijn gezet in de richting van een pluriforme democratie, respect voor de mensenrechten en een marktgerichte economie. Of Tsjechoslowakije aan al deze voorwaarden voldoet, zegt de woordvoerder van minister Van den Broek niet te kunnen beoordelen. Het feit dat de Tsjechische president Havel in mei een officieel bezoek aan Nederland brengt, staat daar naar zijn zeggen geheel los van. Vast staat wel dat minister Van den Broek ervoor pleit Tsjechoslowakije te laten delen in de 42,5 miljoen die voor bilaterale hulp beschikbaar is. Tsjechische deelname zou ertoe leiden dat Polen en Hongarije met een kleiner hulpbedrag genoegen moeten nemen. Van het bedrag van 42,5 miljoen gulden is 35 procent bestemd voor maatregelen ter ondersteuning van Nederlandse investeringen in Oost-Europa en 65 procent voor diverse adviezen, trainingen en technische hulpprojecten.