Studie naar verbetering van openbaar vervoer

DEN HAAG, 6 febr. - Nog voor de zomervakantie moet het organisatiebureau McKinsey een onderzoek afronden naar verbetering van het openbaar vervoer in Nederland. Het ministerie van verkeer en waterstaat en de openbaar-vervoerbedrijven hebben gisteren formeel de overeenkomst goedgekeurd om dit onderzoek in te stellen. Het gaat, zei minister Maij-Weggen gisteren, om betere dienstregelingen, kortere wachttijden, meer comfort en een grotere veiligheid. Daarvoor is volgens de Rotterdamse wethouder Laan een betere bedrijfsstructuur nodig. Hij ondertekende namens de samenwerkende openbaar-vervoerbedrijven gisteren de overeenkomst, evenals afgevaardigden van de NS, het streekvervoer en het stadsvervoer. Het onderzoek zal worden begeleid door vertegenwoordigers van de bedrijven, terwijl als onafhankelijk voorzitter de commissaris van de koningin in Noord-Brabant, Houben, zal fungeren. De keuze om een extern adviesbureau het onderzoek te laten doen - en niet de bedrijven zelf - is volgens Laan ingegeven door onder meer de overweging dat er 'niet vier verschillende visies op tafel moeten komen'. Het ministerie van verkeer en waterstaat gaat intussen door met de ontwikkeling van vervoerregio's. Lokaal en regionaal bestuur enerzijds en openbaar-vervoerbedrijven anderzijds moeten daarbinnen gaan samenwerken. Openbaar-vervoerbestuurder Laan zei gisteren verder dat een verhoging van de tarieven volgens hem niet de oplossing is voor de dreigende exploitatietekorten bij de bedrijven. Een onderzoek van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) heeft uitgewezen dat als gevolg van de vele investeringen de komende jaren de tekorten bij het openbaar vervoer aanmerkelijk zullen toenemen, tenzij de tarieven extra worden verhoogd. Minister Maij-Weggen heeft al laten weten dat het IOO-onderzoek in elk geval geen aanleiding is om dit jaar de tarieven met meer dan de al afgesproken twee procent per 1 april te laten stijgen.