Sociologie trekt meer studenten

ROTTERDAM, 6 febr. - De belangstelling voor de studierichting sociologie is voor het eerst sinds 1980 toegenomen. Op 1 september telde de studierichting 574 eerstejaars studenten, bijna veertig procent meer dan in het vorige studiejaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ook de belangstelling voor andere gedrags- en maatschappijwetenschappen is toegenomen. In totaal begonnen 5.500 studenten aan een propaedeuse in de sociale wetenschappen, een stijging van 21 procent. Een belangrijk deel van die stijging komt voor rekening van studenten die doorstromen vanuit het hoger beroepsonderwijs. Ook op wijsbegeerte, Engels, Frans en Slavische talen zijn dit studiejaar meer studenten afgekomen. Daarentegen daalde het aantal eerstejaars voor natuur- en wiskunde, informatica, biologie, Nederlands, Duits, Spaans en kunstgeschiedenis. Volgens het CBS begonnen op 1 september 36.759 studenten aan een propaedeuse, vier procent meer dan vorig jaar. Toen waren het er 35.309. In dit aantal zijn echter ook studenten begrepen die zich al eerder aan een universiteit inschreven maar van studierichting veranderden en nu de propaedeuse opnieuw moeten doen. Verwacht wordt dat het aantal eerstejaars dat rechtstreeks van de middelbare school komt, is afgenomen. Exacte cijfers ontbreken nog.

Die daling wordt ruimschoots gecompenseerd door het aantal studenten dat doorstroomt uit het hoger beroepsonderwijs. De Harmonisatiewet van minister Deetman beoogde onder meer het aantal afgestudeerden van hogescholen dat een universitaire studie gaat volgen, te beperken. Juist na de discussies over de wet in 1987 is het aantal van deze 'verticale doorstromers' echter fors toegenomen. Het was de bedoeling dat zij aan een universiteit verkorte programma's konden gaan volgen. Vrijwel alle universiteiten bieden ook een of meerdere van zulke programma's aan, maar een aantal laat hen in de propaedeuse beginnen. Universiteiten krijgen meer geld voor eerstejaars die aan de propaedeuse beginnen dan voor 'doorstromers' die daarna aan de slag gaan. Het aantal eerstejaars studenten sociologie daalde vanaf 1980. De studierichting wordt verzorgd aan de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Tilburg, Utrecht, Nijmegen en Rotterdam.