Siemens Nederland klaagt over vaagheid milieuwetten

DEN HAAG, 6 febr. - Siemens Nederland vindt dat de onduidelijke wetgeving in Nederland het uitvoeren van door iedereen noodzakelijk geachte milieumaatregelen te veel vertraagt en onnodig duur maakt.

Directeur ingenieur P. Carriere zei dat vanmorgen bij de presentatie van de jaarcijfers. Hij pleitte daarom voor een duidelijker wetgeving, onder meer op de terreinen van ruimtelijke ordening, vuilverwerking en opwekking van elektriciteit. Als voorbeeld vertelde Carriere dat een procedure bij de bouw van windmolens voor stroomopwekking al gauw vier jaar vergt.

Dat betekent, zei Carriere, dat de procedure uiteindelijk meer kost dan de windmolens zelf. Een dergelijke regelgeving ontmoedigt bedrijfsleven en lagere overheden om de noodzakelijke milieumaatregelen te nemen. Dat is volgens Carriere ook de reden dat de maatschappelijke roep om een schoner milieu zich tot dusverre nauwelijks vertaalt in de bestelling van meer installaties die kunnen bijdragen aan een schoner milieu.

Siemens Nederland heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van f. 40 miljoen. Dat was ruim 50 procent meer dan de f. 26 miljoen van 1988. De omzet steeg met 6,2 procent tot f. 1,133 miljard. Een resultaat waarover hoofddirecteur F. K. von Witzleben zich vanmorgen bijzonder tevreden toonde. Maar de verkoopgroei bleef wel achter bij de gemiddelde omzetstijging van 11,5 procent die Siemens Nederland de laatste vijf jaar noteerde. Volgens financieel- directeur Th. M. Cohn had die achterblijvende omzetgroei te maken met het feit dat in het afgelopen boekjaar minder grote projecten werden afgerekend. Von Witzleben zei dat dit jaar weer wel een aantal grote projecten zal worden betaald. Daardoor zal de omzet van Siemens Nederland dit jaar weer stijgen met tussen 10 en 12 procent.

De onderneming heeft het afgelopen jaar 111,9 miljoen gulden geinvesteerd, onder meer in een nieuw bedrijvencentrum in Zoetermeer. Het aantal werknemers nam toe met 115 tot 2529. Wat Siemens' recente overname van Nixdorf voor gevolgen heeft voor de Nederlandse vestigingen hangt volgens Von Witzleben volledig af van de afspraken die in juni tussen de Duitse moederbedrijven zullen worden gemaakt. De verwachting is dat in elk geval op een bepaald moment ook een gezamenlijk computerbedrijf Siemens Nixdorf in Nederland zal worden gevormd. In Nederland zijn Siemens en Nixdorf nu op computerterrein ongeveer even groot. Door samenvoeging van de activiteiten zal een onderneming ontstaan die in Nederland tussen de 300 en 350 miljoen gulden aan informatiesystemen verkoopt.