Schaesberg

Landbouwminister Gerrit Braks heeft de vaste kamercommissie laten weten de aanbevelingen uit het rapport over het funcioneren van de acht professionele Nederlandse draf- en renbanen over te nemen, maar voorlopig niet te voelen voor sluiting van de accommodatie in Schaesberg. Volgens het rapport zou voor de Limburgse baan in een nieuwe, economisch gezonde opzet voor 1991 geen plaats zijn. Schaesberg kampt met teruglopende belangstelling van publiek en paarde-eigenaren en een sterk achterblijvende totalisatoromzet. Braks wees er de kamercommissie op, dat sluiting van Schaesberg een kapitaalvernietiging van ongeveer 20 miljoen gulden zou betekenen.

Dat is het bedrag dat de overheid in 1980 investeerde in het Limburgse complex met de bedoeling de drafsport in het zuiden te stimuleren en de werkgelegenheid te bevorderen in het kader van de herstructurering van de Oostelijke Mijnstreek. Minister Braks toonde zich wel een voorstander van samenvoeging van de banen in Wolvega en Drachten.