Referendum eenwording in discussie

BONN, 6 febr. - In de Bondsrepubliek komt een debat op gang over de vraag of, en zo ja hoe, de burgers in beide Duitse staten zich over Duitse eenheid moeten uitspreken. De Oost- en Westduitse SPD menen dat dit zo snel mogelijk na de aanstaande verkiezingen in de DDR, op 18 maart, moet gebeuren. Namelijk per referendum op 17 juni, de datum van de Oostduitse volksopstand van 1953, die in West-Duitsland sindsdien als dag van de nationale eenheid wordt gevierd. Wat de Bondsrepubliek betreft deugt dat plan grondwettelijk niet, meent een vroegere voorzitter van het Westduitse constitutionele hof, Benda. Volgens hem voorziet de Westduitse grondwet, wat de Duitsers zelf betreft, maar in twee wegen naar eenheid. De eerste is dat de (vijf) Oostduitse 'Lander' verklaren tot de Westduitse federatie te willen toetreden. Met zo'n verklaring moeten regering, parlement en burgers van de Bondsrepubliek dan zonder meer grondwettelijk instemmen. Een, door Benda geprefereerde, andere mogelijkheid is, dat de vrij gekozen parlementen van beide Duitse staten gemeenschappelijk een nieuwe Duitse grondwet opstellen, waardoor de bestaande Westduitse grondwet komt te vervallen. Zo'n nieuwe, voor het verenigde Duitsland geldende grondwet zou op zichzelf kunnen bepalen dat zij pas van kracht wordt als de kiezers (in beide huidige Duitse staten) haar per referendum hebben goedgekeurd.