Partijen in Bonn participeren in campagne DDR

BONN, 6 febr. - Westduitse politieke partijen zijn niet van plan om zich veel aan te trekken van de oproep van het Oostduitse Ronde-Tafeloverleg om buiten de campagne voor de verkiezingen in de DDR op 18 maart te blijven. In West-Berlijn is gisteren een verkiezingsverbond van drie Oostduitse christelijk-conservatieve partijen gesloten onder de naam Alliantie voor Duitsland. Dit verbond is na dagenlang touwtrekken en onder voortdurende regie van de Westduitse CDU ontstaan. Het moet op 18 maart een tegenwicht zijn tegen de Oostduitse SPD, zuster van de SPD in de Bondsrepubliek en op het ogenblik in de DDR de grootste oppositiepartij. Als CDU-voorzitter heeft kanselier Kohl deze alliantie directe steun beloofd. Kohl heeft toegezegd dat hij zes keer op haar verkiezingsbijeenkomsten zal komen spreken. Eerder laconiek dan echt verontwaardigd is gisteren in Bonn de oproep van een linkse meerderheid onder de oppositiepartijen aan de Ronde Tafel in Oost- Berlijn afgewezen. Alleen de Westduitse Groenen prezen de oproep als 'een consequente poging om de Westduitse invloed op de DDR-verkiezingen te beperken'.

Maar prominente politici van de Westduitse CDU/CSU, SPD en FDP blijven bij hun plannen om in de Oostduitse campagne spreekbeurten voor bevriende partijen te vervullen. De Westduitse SPD heeft trouwens al permanent politici in de DDR gestationeerd om haar Oostduitse zuster met politieke en organisatorische steun bij te staan. Net als de Oostduitse partijen die gisteren aan de Ronde Tafel tegen de oproep waren (namelijk partijen die rekenen of hopen op steun uit de Bondsrepubliek, als de Ost-CDU, de Ost-SPD, de liberale 'blokpartij' LDPD en Demokratischer Aufbruch) menen de grote Westduitse partijen dat het hier slechts om een niet-bindende aanbeveling gaat. In Bonn zei een woordvoerder van de regering dat een rechtsgeldig verbod voor niet-Oostduitsers om op verkiezingsbijeenkomsten op te treden slechts kan worden uitgevaardigd door regering en parlement van de DDR. Maar die hebben, zei hij, daarentegen juist gisteren een nieuwe Oostduitse kieswet vastgesteld waaruit een oorspronkelijk verbod van verkiezingshulp uit het buitenland (West-Duitsland) was geschrapt. De relatieve betekenis die de linkse partijen en initiatiefgroepen aan de Ronde Tafel in Oost- Berlijn zes weken voor de DDR- verkiezingen inmiddels hebben, bleek gisteren enkele kilometers verderop. Een paar uur nadat het Ronde-Tafeloverleg op voorstel van de initiatiefgroep Neues Forum, oorspronkelijk een gangmaker in de geslaagde vreedzame Oostduitse revolutie van vorig najaar, haar oproep had verwoord, werd in het Westberlijnse gastenverblijf van de bondsregering de Oostduitse Alliantie voor Duitsland gevormd.

Samenstellende partijen: de Duitse Sociale Unie (DSU), Demokratischer Aufbruch en de Ost-CDU (de gewezen 'blokpartij' die 40 jaar samenwerkte met het DDR-regime). Bij die besprekingen, die de Deutsche Forumpartei (een afsplitsing van Neues Forum) tussentijds verliet, waren onder anderen kanselier Kohl en zijn partijgenoten Seiters (kanselarij-minister) en Ruhe (secretaris-generaal) aanwezig.

Kohl en Ruhe zegden de nieuwe alliantie volledige steun toe. Ruhe noemde haar bij uitstek geloofwaardig ten aanzien van het verlangen naar Duitse eenheid en de invoering van een sociale-markteconomie in de DDR.

DSU-voorzitter Ebeling kondigde aan dat de nieuwe alliantie op 18 maart als grootste Oostduitse groep wil eindigen en een DDR-regering wil (helpen) vormen. De drie samenstellende partijen, zei hij, zullen een lijstverbinding aangaan maar blijven zelfstandig en kunnen eigen kandidaten stellen voor de straks 400-koppige Volkskammer (nu 500 leden). Wellicht is de Deutsche Forumpartei na 18 maart bereid tot coalitie-overleg, zei haar woordvoerder Horst Kaufmann. Maar zij had niet tot de alliantie willen toetreden omdat zij er niet van overtuigd is dat de Ost-CDU al voldoende is 'gezuiverd' na haar veertig-jarige samenwerking met de SED. Volgens Ruhe is de Alliantie echter juist een goede combinatie van de in ledental sterke Ost- CDU en de 'frisse jonge oppositiepartijen'.

De voorzitter van Demokratischer Aufbruch, Schnur, meende dat de mensen aan de basis van de Ost-CDU die willen meewerken aan het ontstaan van een nieuw verenigd Duitsland in de Alliantie een kans moeten krijgen.

    • J. M. Bik