Palthe

De nettowinst van het textielveredelingsbedrijf Palthe is vorig jaar volgens voorlopige berekeningen 25 procent lager uitgevallen dan in 1988. De winstdaling is veroorzaakt door een negatief saldo van bijzondere baten en lasten. Dat saldo was in 1988 positief. Palthe heeft in 1989 wel een veel beter bedrijfsresultaat behaald. De bijzondere lasten zijn veroorzaakt doordat Palthe de sector bedrijfskledingreiniging heeft afgestoten. Deze was zwaar verliesgevend. Het bedrijf verwacht nu in 'een rustiger vaarwater' te komen, zo heeft algemeen directeur A. L. H. Heijbroek verklaard. In 1988 boekte Palthe een winst van f. 1,03 miljoen en dat was al 34 procent minder dan een jaar eerder. In mei 1989 maakte het bedrijf bekend een verbetering van het resultaat te verwachten. Krap een maand later zei de directie geen hogere winst te verwachten. De nettowinst over de eerste zes maanden kwam uit op f. 497.000 tegen f. 380.000 in dezelfde periode van 1988. In 1988 had Palthe bijzondere baten van f. 1,3 miljoen door de verkoop van een winkelpand en de schoenmakerijen. Daar stonden bijzondere lasten van f. 730.000 tegenover als gevolg van de sluiting van een aantal filialen.