'Ouderen niet altijd als eersten laten afvloeien'

AMSTERDAM, 6 febr. - Bij ondernemingen die gedwongen inkrimpen is het de afgelopen jaren regel geworden dat eerst de oudere werknemers eruit gaan. De vakcentrale FNV vindt dat aan dit automatisme een einde moet komen. Als een oudere werknemer door wil werken, moet hij daar de kans toe krijgen. De VUT-regeling is immers nog steeds op vrijwillige basis. De FNV maakt hiervan een van de kernpunten in haar beleidsplan Ouderenbeleid, dat ze gisteren in Amsterdam presenteerde. Het ouderenbeleid van de FNV beslaat veel gebieden en niet alleen 'in de sfeer van pensioenen of VUT-achtige dingen', zo zei voorzitter J. Stekelenburg. Voor zaken als arbeidsomstandigheden en werkdruk, die van mensen soms 'heel snel ouderen maken, die niet meer van het pensioen kunnen genieten', dient al snel aandacht te komen. Van de 286.000 FNV-leden van 50 jaar en ouder zijn er ruim 90.000 boven de 65 jaar en daarmee is de vakcentrale de grootste ouderenbond in Nederland, vindt Stekelenburg. Met de vergrijzing komen er alleen maar meer ouderen bij. De 'grootste ouderenbond' wil samen gaan werken met de andere ouderenbonden. Daarover zijn al enige tijd gesprekken gaande. De FNV en de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO) komen binnenkort met een brochure. Andere punten uit het beleid zijn het tegengaan van discriminatie naar leeftijd en aandacht voor woonlasten, huisvesting en sociaal-culturele voorzieningen en gezondheidszorg. Bijzondere aandacht geldt oudere vrouwen. Een zo vloeiend mogelijke overgang tussen betaald werk en niet (meer) betaald werk in verband met pensionering of VUT is nodig om de oude dag te veraangenamen. De bonden kunnen in af te sluiten CAO's streven naar seniorenparagrafen, waarin aandacht komt voor de positie van de betaald werkende ouderen.