Ombudsman: door politie gemaakte schade vergoeden

DEN HAAG, 6 febr. - De politie moet ook schade vergoeden als die wordt veroorzaakt door rechtmatig optreden. Deze principiele uitspraak doet de Nationale Ombudsman vandaag in een rapport aan minister Hirsch Ballin (justitie).

In het onderzochte geval oordeelde mr. drs. M. Oosting dat de schade die werd veroorzaakt bij een inval in een woning niet op de verhuurder kon worden afgewenteld. In april 1988 deed een arrestatieteam van de Amsterdamse politie een inval om een verdachte van drugshandel te arresteren. Het adres waar de man zou verblijven was opgegeven door de afdeling bevolking van de gemeente. De politie had toestemming om de woning eventueel met geweld binnen te dringen.

Toen op aanbellen niet werd opengedaan, werden een voordeur en een keukendeur geforceerd. De gezochte man bleek echter niet op het adres te wonen. De verhuurder leed een schade van ruim 2.200 gulden. De politie weigerde de schade te vergoeden en adviseerde de man verhaal te zoeken bij de afdeling bevolking van de gemeente of bij de gezochte man. Oosting oordeelt dat daarmee geen recht is gedaan aan de beginselen van behoorlijk bestuur. De schade aan de woning is toegebracht zonder dat de verhuurder deze op enigerlei wijze kon voorkomen.

Gezien de hoogte van de schade behoorde dat niet voor risico van de huurbaas te komen. Door de weigering schade te vergoeden is inbreuk gemaakt op het gelijkheidsbeginsel, aldus Oosting. Dit houdt in dat burgers op gelijke wijze de lasten dragen die het gevolg zijn van de behartiging van het algemeen belang. Volgens de ombudsman moet Hirsch Ballin alsnog de schade voldoen.