M. C. Guurink is per 1 januari benoemd tot ...

M. C. Guurink is per 1 januari benoemd tot directeur van de Stichting UNESCO Centrum Nederland. Zij volgt mr. F. H. Tunissen op die per 1 januari bij de stichting is benoemd tot secretaris van de raad van bestuur. Het UNESCO-centrum Nederland geeft voorlichting over de organisatie van internationale samenwerking op het gebied van opvoeding, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties en verwerft fondsen voor UNESCO-projecten in de ontwikkelingslanden.