Kort geding over stopzetten advertenties Telerechtshulp

ROTTERDAM, 6 febr. - De advertenties van de 06-lijn Telerechtshulp zijn misleidend en de telefonische informatie kan mensen aanzetten tot verkeerd handelen. Dit zeggen verschillende organisaties die gratis rechtshulp verlenen. In een kort geding, dat op 12 maart dient, eisen zij dat Telerechtshulp de advertentiecampagne stopzet en rectificeert. Voor 50 cent per minuut kan sinds 27 januari via 06-nummers juridische informatie worden beluisterd over veelvoorkomende problemen. De adviezen staan op 15 tot 20 minuten durende bandopnamen. Het beluisteren van een hele opname kost ongeveer tien gulden. De Haarlemse advocaat mr. drs. J. van der Haven, die Telerechtshulp heeft opgezet, heeft vorige week na een brief van de organisatie Konsumenten Kontakt in de advertentietekst de slogan 'persoonlijke adviezen' gewijzigd in 'praktische adviezen'. Maar voor de organisaties die het kort geding hebben aangekondigd is dit niet voldoende. 'Het is geen rechtshulp en het is geen advies', vindt mr. I. Degeling van het Advokatenkollektief in Rotterdam. 'Het is een voorgelezen informatiefolder.'

Degeling is bang dat mensen op basis van de beluisterde bandjes verkeerde beslissingen zullen nemen.

Rechtshulp kan volgens haar alleen persoonlijk worden verstrekt en na kennisneming van de betrokken stukken. Verder wijst zij erop dat er in Nederland voldoende instanties zijn die gratis juridische adviezen geven, terwijl Telerechtshulp een hogere telefoonrekening oplevert. Exploitant Van der Haven ziet het kort geding 'met het grootste vertrouwen' tegemoet. 'Ik heb mijn persoonlijke ideeen op de band ingesproken. Die wijken wel eens af van wat gangbaar is', zegt hij ter verdediging van de term 'persoonlijke adviezen'.

Van der Haven 'wil duidelijk maken dat mensen veel zelf kunnen doen zonder advocaat'.

Volgens hem hebben afgelopen week duizenden mensen per dag de 06-lijn gebeld.