'Geen toename migranten na 1992'

DEN HAAG, 6 febr. - Openstelling van de interne Europese markt zal na 1992 niet leiden tot een stroom van migranten die van de Nederlandse sociale zekerheid gebruik wil maken. Migranten komen in de eerste plaats voor werk, niet voor een uitkering. Dit heeft mr. W. J. P. M. Fase, voorzitter van de Sociale Verzekeringsraad, vandaag gezegd op een conferentie over de sociale dimensie van Europa 1992. 'Zij die wijzen op het gevaar van sociaal toerisme in Europa gaan uit van irrealistische veronderstellingen', aldus Fase. Een werknemer uit het buitenland zou dan exact moeten weten welke risicodekking een bepaald land biedt, welke dekking hij in de toekomst nodig heeft en welke route hij langs verschillende landen zou moeten volgen om optimaal te profiteren van geldende regelingen. Zelfs iemand die goed in de sociale verzekeringen is ingevoerd kan dat niet. Laat staan dat de doorsnee werknemer zo'n redenering volgt, zo zei de SVr-voorziter. Fase stelde vast dat voor de meeste werknemers migratie nog steeds een hele stap is. Zij moeten allerlei barrieres overwinnen, zoals een andere taal en cultuur, de kosten van verhuizing, een ander klimaat.

Zo'n stap nemen zij vaak noodgedwongen, aldus Fase. Als ze dan uiteindelijk het besluit nemen, is dat in de eerste plaats met het oog op de mogelijkheid om werk te krijgen. Als de migrant voor Nederland kiest, doet hij dat door de arbeidsvoorwaarden hier en de continuiteit van zijn arbeidsplaats. 'Een goede afdekking van de risico's is mooi meegenomen, maar niet beslissend.'

Fase bestreed dat bedrijven zich na 1992 liever in het buitenland vestigen omdat hier de premies zo hoog zijn. Hij wees er op dat weliswaar de arbeidskosten in Nederland hoog zijn, maar dat wordt gecompenseerd door de hoge arbeidsproduktiviteit. Hierdoor zijn de arbeidskosten per eenheid produkt in Nederland zeer laag. 'Met andere woorden, ook vanuit deze invalshoek blijkt ons sociaal zekerheidsstelsel niet onder druk te staan door een verscherpte concurrentie, die de vrije markt in 1992 teweeg brengt', aldus Fase.