EG positief over plannen De Klerk

DEN HAAG, 6 febr. - De EG- ministers van buitenlandse zaken, die gisteren in Brussel bijeen waren, hebben positief gereageerd op de door de Zuidafrikaanse president De Klerk aangekondigde maatregelen. In een verklaring zeggen de ministers wel dat ze nieuwe besluiten verwachten die leiden tot volledige afschaffing van de apartheid. Naarmate de aangekondigde maatregelen worden 'ingevuld', zijn de Twaalf bereid na te gaan of hun beleid ten aanzien van Zuid-Afrika kan worden aangepast. Dat betekent dat een gedeeltelijke opheffing van de jegens Zuid-Afrika getroffen sancties tot de mogelijkheden behoort. De ministers vonden dat de verklaring van De Klerk als een 'belangrijke mijlpaal' gezien moet worden, aldus de Nederlandse minister Van den Broek. Inmiddels heeft de Tweede Kamer haar oude plan weer opgevat om een delegatie naar Zuid-Afrika te sturen. Vorig jaar werd de uitvoering ervan aangehouden, gezien de politieke situatie in het land. Kamervoorzitter Deetman, die voor dergelijke reizen toestemming moet geven, heeft dat inmiddels gedaan. De Kamercommissie voor buitenlandse zaken vergadert nog deze week over de details. De commissie wil geheel zelf kunnen uitmaken met wie ze gesprekken wil voeren in Zuid- Afrika. De VVD'er Weisglas heeft als voorwaarde gesteld dat elk lid van de delegatie een visum moet kunnen krijgen; als er een wordt geweigerd, gaat niemand. Over het door Van den Broek voorgestelde uitstel van de behandeling van de sanctiewet zei het CDA-Kamerlid De Hoop Scheffer: 'Wij moeten hierover uiteraard met de coalitiepartner overleggen, omdat er een passage over Zuid-Afrika in het regeerakkoord staat. Die passage is echter opgesteld voordat De Klerk zijn verklaring aflegde.'

VVD-Kamerlid Weisglas had al, los van Van den Broeks suggestie, een voorstel gedaan om het wetsontwerp niet verder in behandeling te nemen. 'Ik ben blij dat de minister het dus met me eens is.'

Weisglas heeft inmiddels ook voorgesteld het restrictieve visumbeleid voor bezoeken van Zuidafrikaanse politici op te heffen.

'Ook De Klerk moet hier nu op bezoek kunnen komen', zei het Kamerlid vannmorgen.