CMG

Het computerprogrammatuurbedrijf CMG heeft vorig jaar zijn winst voor belastingen met 64,5 procent zien toenemen tot f 26,5 miljoen. De omzet steeg 32 procent tot f 265 miljoen. Deze voorlopige cijfers heeft G. H. Lucassen, directeur van CMG International, bekendgemaakt. Hij noemde de vooruitzichten voor het lopende jaar gunstig. CMG zal dit jaar in elk geval drie bedrijven overnemen. De gesprekken met de Nederlandse Quadata verkeren in een vergevorderd stadium. Lucassen verwacht dat de transactie binnen twee maanden rond is. De prijs van de overneming zal ongeveer gelijk zijn aan de jaaromzet van Quadata, aldus Lucassen. Die bedraagt f 13 miljoen. Quadata is specialist in salarisverwerking en heeft honderd werknemers. Verder wil CMG de positie van haar bankendivisie in 'de financiele centra' versterken. Daartoe zal CMG een softwarebedrijf in Frankfurt overnemen. Dat bedrijf, waarvan Lucassen de naam niet wil noemen, heeft een omzet van f 21 miljoen en biedt werkgelegenheid aan honderd mensen. De derde voorgenomen overneming betreft een Nederlandse bedrijf met een omzet van f 2,5 miljoen. Lucassen noemt de Westduitse markt zeer interessant. CMG wil een belangrijk deel van haar groei in de komende jaren daar bewerkstelligen. Ook in Oost-Europa zijn contacten gelegd, maar deze regio heeft geen hoge prioriteit. Met de overnemingen zal dit jaar volgens Lucassen een bedrag zijn gemoeid van ongeveer f 35 miljoen. Dat is aanzienlijk meer dan de zes a zeven miljoen gulden van vorig jaar. CMG betaalt de overnemingen in contanten. Financiering vindt plaats met bankleningen. De introductie van CMG op de Amsterdamse effectenbeurs sluit Lucassen voorlopig uit. 'CMG heeft altijd een eigen koers gevaren en dat is goed bevallen'.

De aandelen CMG zijn in handen van de medewerkers.

'Deze zijn daardoor uitermate betrokken bij het bedrijf', zei Lucassen.