Center Parcs maakt organisatie platter en sluit ontslagenniet uit

ROTTERDAM, 6 febr. - Center Parcs is bezig met een ingrijpende herstructurering waarbij ondermeer het eigen bouwbureau zal worden ingekrompen en waarbij de organisatie sterk zal worden gedecentraliseerd. Gedwongen ontslagen worden niet langer uitgesloten.

Plannen om tropische zwemparadijzen (Tropicana) in het buitenland te openen, zijn opgeschort. Het adviesbureau Berenschot Osborne assisteert Center Parcs bij de reorganisatie van het bouwbureau. Naar verluidt zullen veertig van de zestig medewerkers van het bouwbureau overtollig worden. Mr. H. Westerlaken, de vice-voorzitter van de raad van bestuur van Center Parcs, bevestigde vanochtend dat de bouwactiviteiten 'tegen het licht' worden gehouden, maar kon nog geen concrete aantallen noemen. Bij een eerdere gelegenheid zei Westerlaken dat in het kader van de reorganisatie gedwongen ontslagen niet zijn uit te sluiten. Ook andere activiteiten, zoals reclame en automatisering, worden bestudeerd. Westerlaken wil de kosten met tenminste tien procent verminderen. Het hoofdkantoor in Rotterdam is inmiddels opgedeeld in een kantoor Benelux waar zo'n 200 mensen werken, en een internationaal hoofdkantoor met een kleine 100 personeelsleden. De reorganisatie leidt er toe dat de afzonderlijke bungalowparken meer bevoegdheden krijgen. 'Center Parcs is altijd een sterk centraal geleid bedrijf geweest. Dat is heel logisch zolang het nog in de pioniersfase, in de fase van oprichter/eigenaar (Piet Derkesen -red.) verkeert', aldus Westerlaken destijds.

Werden de parken tot voor kort geleid door een driehoofdig management dat veel verantwoording schuldig was aan het hoofdkantoor in Rotterdam, nu heeft elk park een directeur en hebben de verantwoordelijken op het hoofdkantoor een meer adviserende functie gekregen. De veranderingen hebben binnen het bedrijf tot de nodige mutaties en onrust geleid.

Onder oprichter, eigenaar directeur Piet Derksen had Center Parcs een stormachtige groei doorgemaakt. Derksen, die zijn bedrijf in 1966 begon met een veredelde camping in Limburg, liet vorig jaar toen hij zijn meerderheidsbelang aan de Britse brouwer Scottish en Newcastle verkocht, een internationaal recreatieconcern achter, met bungalowparken in Nederland, Belgie, Engeland, Frankrijk, met een park-in-aanbouw in Duitsland, met 5000 man personeel, een omzet van een half miljard gulden en een nettowinst van bijna vijftig miljoen (1988). Maar al in de laatste jaren van Piet Derksen toonde het bedrijf symptomen die wezen op een te snelle expansie. Bij de publicatie van het halfjaarbericht in september 1988 liet de directie weten dat de snelle expansie, met name in het buitenland, het rendement onder druk had gezet. De winstgroei zakte van twintig naar vijftien procent, de Amsterdamse effectenbeurs reageerde die dagen met een koersval van ruim tien gulden tot beneden de zestig gulden per aandeel. De aanleg van een park in Duitsland moest worden stilgelegd, omdat een lokale jagersvereniging bezwaar had aangetekend, de bouw van een park in Belgie stuitte op verzet van milieugroepen en het nieuwe park in Frankrijk bleek veel minder succesvol dan parken in de andere landen. Het tropische zwemaparadijs 'Tropicana' in Rotterdam is uiteindelijk zo duur uitgevallen, dat nu is besloten om voorlopig af te zien van de aanleg van een zwemparadijs in Londen. Scottish en Newcastle heeft zijn belang in Center Parcs overigens onlangs vergroot van 65 tot 75 procent. De rest van de aandelen wordt op de Amsterdamse effectenbeurs verhandeld.

    • Geert van Asbeck