Bonn koeltjes over pleidooi Luft om DDR met miljarden bij tespringen

BONN, 6 febr. - In Bonn is gisteren koeltjes gereageerd op het pleidooi van de Oostduitse minister Christa Luft (PDS, voorheen SED) van economische zaken) voor snelle directe Westduitse hulp aan de DDR via kredieten van 10 tot 15 miljard D-mark. Mevrouw Luft pleitte voorts voor een spoedige gedeeltelijke inwisselbaarheid van de Ost-mark in een koersverhouding 1 op 1 of 1 op 2.

Een regeringswoordvoerder in Bonn zei dat de Oostduitse minister geheel voorbijgaat aan de werkelijkheid zolang de DDR-economie niet drastisch is geliberaliseerd. Pas dan heeft Westduitse economische steun op grote schaal echt zin, zei hij. Minister Luft acht invoering van een Duits-Duitse monetaire unie zo belangrijk en zozeer samenhangend met het vraagstuk van Duitse eenheid, dat zij daarover eerst een referendum onder de Oostduitse bevolking zou willen. De Westduitse regering is ook tegen zo'n referendum. De regering in Bonn is het wel eens met mevrouw Luft dat een monetaire unie zorgvuldig moet worden voorbereid en niet overhaast mag worden ingevoerd.

Want dat zou, bijvoorbeeld bij geforceerde afschaffing van nu in de DDR geldende subsidies op huren en consumptiegoederen (55 miljard Ostmark) tot grote sociale spanningen en economische ontwrichting kunnen leiden, aldus een woordvoerder van kanselier Kohl. De president van de Westduitse centrale bank, Pohl, bespreekt vandaag in Oost-Berlijn met zijn Oostduitse collega Kaminsky en mevrouw Luft de modaliteiten van een toekomstige monetaire unie. Inmiddels groeit zowel in de Bondsrepubliek in de DDR het vertrouwen dat herstel en aanpassing van de Oostduitse economie zich op redelijk korte termijn mede kan gaan voltrekken binnen de Europese Gemeenschap. De Westduitse minister Genscher (FDP, buitenlandse zaken) sprak dat vertrouwen gisteren opnieuw uit na een vergadering in Brussel met EG-collega's. Daar bedankte hij de voorzitter van de Europese Commissie, Delors, nog eens voor diens verzekering dat de DDR desgewenst op korte termijn het dertiende lid van de Gemeenschap kan worden. De kandidaat-premier van de Oostduiste SPD, Ibrahim Bohme, zei gisteren te verwachten dat de DDR binnen twee jaar EG-lid is, dat wil zeggen nog voor de vrije EG-binnenmarkt een feit is.

    • J. M. Bik