Beroep in conflict over Europolis

DEN HAAG, 6 febr. - De Haagse zakenman J. A. M. Hendriks heeft beroep ingesteld tegen de uitspraak op 23 januari van de vice-president van de Haagse rechtbank, mr J. J. Brinkhof over een conflict met de Stichting Europolis Foundation. Volgens die uitspraak mag Hendriks niet langer de suggestie wekken op enigerlei wijze betrokken te zijn bij de stichting, die een stad voor de Armeense onbehuisden wil bouwen na de aardbeving van vorig jaar. De zakenman mag bovendien geen gebruik meer maken van de naam Europolis of op enige andere wijze 'aanhaken of aanleunen' waardoor misbruik zou worden gemaakt van de goodwill die het project inmiddels heeft verworven. Hij mag evenmin langer gebruik maken van het officiele vignet van de stichting zoals vorig jaar, toen hij een actie was begonnen met het versturen van flessen waarop een etiket met het vignet van de stichting was geplakt. Als Hendriks zich daar wel aan schuldig maakt kan hij door de tegenpartij steeds voor drie dagen worden gegijzeld, tot een maximum van dertig dagen. Hendriks blijft er bij dat hij de initiatiefnemer is van het project, waarmee zo'n 25 miljard gulden is gemoeid dat voor het merendeel door de Sovjet Unie opgebracht zal moeten worden. Het 'financiele fundament' - ongeveer anderhalf miljard - moet van de gezamenlijke staten komen. Hendriks meent dat de goodwill die de stichting inmiddels in de diplomatieke wereld heeft verworven op zijn conto dient te worden geschreven.