Berenschot spreekt uitlatingen Etty tegen

AMSTERDAM, 6 febr. - De tussentijdse extra bezuiniging bij het terdams Uitburo (AUB) en de Stadsschouwburg vloeit niet voort uit de door het adviesbureau Berenschot verstrekte gegevens. Dit schrijft Berenschot aan wethouder W. Etty (financien). Het bureau verzoekt de wethouder de verkeerde beeldvorming weg te nemen. Vorige week debatteerde de gemeenteraad over de efficiency- en bezuinigingsmaatregelen bij het AUB en de Stadsschouwburg. Wethouder Etty bleef er toen bij dat het aanvullende bedrag aan bezuinigingen was opgenomen op grond van door Berenschot uitgebrachte tussenrapportages. Berenschot ontkent dat het op 10 augustus met de wethouder gevoerde gesprek een tussenrapportage betrof op grond waarvan kon worden besloten het bezuinigingsbedrag te verhogen. 'Het uitbrengen van een interimrapportage aan het gemeentebestuur was in de onderzoeksprocedure niet voorzien en zou, gezien de fase waarin het onderzoek zich ten tijde van ons gesprek bevond, niet eens hebben kunnen plaatsvinden', schrijft Berenschot. Gemeenteraadslid B. Holvast (Groen Links), die de kwestie tijdens de begrotingsbehandeling aansneed, wil een spoedvergadering van de Raadscommissie cultuur bij elkaar roepen. 'Het is aantoonbaar onjuist wat Etty in de raad heeft gezegd en dat verstoort de verhouding tussen het college van B en W en de raad', aldus Holvast. Etty zelf was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. De gemeentewoordvoerder wees erop dat het voorstellen van extra bezuinigingsmaatregelen een zaak van de wethouder van financien is.