Steun FC Groningen

Bij monde van Roel Vos, loco-commissaris van de Koningin in Groningen, heefthet provinciebestuur zich bereid verklaard het in grote financielemoeilijkheden verkerende FC Groningen met raad en daad bij te staan. Vostrad niet in details, maar liet wel doorschemeren dat de betaaldvoetbalorganisatie ook op geldelijke steun kan rekenen. De provincie wil danwel de garantie krijgen dat de club in de toekomst een structureel gezondbedrijf wordt. De KNVB liet FC Groningen afgelopen week weten, dat voor hetnieuwe seizoen geen licentie zal worden afgegeven als de schulden (ruim zes miljoen gulden, exclusief de navorderingen en boetes van de belastingdienst) voor half maart niet zijn gesaneerd.